Scroll down Ga terug naar het overzicht

Een Kalebas vaas

Delft of Haarlem, circa 1650

Herkomst: Delft of Haarlem

Maker: Willem Jansz Verstraeten

Datering: Circa 1650

Afmeting: Hoogte: 54 cm

Literatuur: Dr. J.M. Baart. Italiaanse Grotesken en Crabben in Haarlem. Het atelier van Willem Jansz.Verstraeten. (2008) pag. 102- 103 en 108-109.

Dit interessante vormstuk is een proeve van bekwaamheid waartoe de Delftse plateelbakker in staat was, en dat in een periode die als het begin van de enorme productie van het Delfts moet worden aangemerkt. De vorm wordt traditioneel kalebasvaas genoemd en opvallend en zeer ongewoon zijn de opgelegde, opengewerkte verdikkingen die op drie plaatsen louter ter verfraaiing zijn
aangebracht. De beschildering is van het hoogste niveau, en de bijbelse voorstellingen op de medaillons zijn allen ontleend aan het werk van de in die tijd in Delft werkzame schilder Leonart
Bramer. Op de vaas staan de volgende episodes uit de Bijbel afgebeeld:

Loth en zijn dochters. ( Genesis 19.)
Tobias en de Engel. ( Tobias, Apocriefe Boeken)
Jezus bij de Bron. ( Johannes 4 : 10-14.)
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth ( Lucas 1 : 39-56)
De Verkondiging ( Lucas 2)
De aanbidding van de herders. ( Lucas 2)
De Vlucht naar Egypte. ( Mattheus 2.)
Noli me Tangere: Raak mij niet aan. (Johannes 20 : 17)

Deze voorstellingen, op twee na afkomstig uit het Nieuwe Testament, de andere resp uit het Oude Testament en de episode van Tobias afkomstig uit de Apocriefe Boeken, doen vermoeden dat dit stuk waarschijnlijk voor een Katholieke opdrachtgever is vervaardigd. Evenals bij de schilderkunst waren naast voorstellingen ontleend aan de Klassieke Oudheid, Bijbelse onderwerpen verreweg het meest geliefd. Dit is niet verwonderlijk omdat in Nederland vrijwel iedereen gedoopt was.

 

Vraag meer informatie aan