Scroll down Ga terug naar het overzicht

‘Dessus de Portes’

Johan Henrich Keller (1692-1756)

Type: Olieverf op linnen.

Schilder: Johan Henrich Keller (Zürich 1692 – Den Haag 1756).

Gesigneerd: Rechtsonder: J.H. Keller.

Gedateerd: Rechtsonder: 1756

Afmeting: 102 cm x 132 cm / Met lijst 117 cm x 153 cm.

 

Johann Heinrich Keller introduceerde in Den Haag zijn ‘en français’ geschilderde kindergroepen. Deze verschilden in uitvoering van de in grisaille of wit (ter imitatie van stucwerk) behandelde kindergroepen, die Jacob de Wit in Amsterdam al eerder in de achttiende eeuw heeft gemaakt. De kindergroepen van Keller, naar voorbeeld van François Boucher (1703-1770), zijn ook wel ‘en camaieu’ dat wil zeggen in tinten van één kleur, in blauw, geel, groen of rood. Dit werd later nagevolgd door Kellers leerling Dirk van der Aa (1731-1809) die hierin weer werd nagevolgd door Hendrik Willem Schweickhardt (1746-1797). Voorbeelden van kindergroepen zijn bijna niet meer in situ aanwezig.

Nog wel aanwezig zijn twee sets losse bovendeurstukken in de groene kamer van het Paleis Lange Voorhout. 1751 gedateerd en drie bovendeurstukken en een schoorsteenstuk in de vorstenlogeerkamer. Al deze schilderijen zijn oorspronkelijk afkomstig uit het Huis Fagel, Noordeinde 140. Naast kindergroepen schilderde Keller ook mythologische taferelen. Het belangrijkste ensemble van deze schilder bevindt zich in het monumentale pand Prinsessegracht 28. Deze stellen o.a. capriccio’s en Venetiaanse stadsgezichten voor.

Dat zoveel uitingen van decoratieve schilderkunst verloren zijn gegaan, heeft te maken met de voortdurende wisselende mode op dit gebied, waardoor aanvankelijk als modern beschouwde interieurs na verloop van tijd door de bewoners als ouderwets werden afgedaan. De behangsels veelal van forse afmetingen, werden losgesneden, soms nog een tijd op zolder bewaard, en daarna gewoon weggedaan. Schoorsteen- en bovendeurstukken, die door hun meer beperkte afmetingen gemakkelijker hanteerbaar waren, belandden vaak op veilingen zoals ook bij dit paar kindergroepen het geval is, met als gevolg dat we veelal hun oorspronkelijke bestemming niet meer kunnen achterhalen. Ongewoon rijk zijn de originele verguld lindehouten lijsten die eveneens in Den Haag zullen zijn ontstaan. Door vererving zijn evenzeer vele belangwekkende behangselschilderingen op drift geraakt. Door een recente uitspraak van de Hoge Raad, waar in is bepaald dat schilderijen etc. die tot de vaste aankleding van het oorspronkelijke interieur behoren, is daar voorgoed een einde aan gekomen.

Johann Heinrich Keller, werd in 1692 in Zürich geboren als zoon van de Baselse beeldhouwer Johann Jacob Keller (1665- 1747) en een kleinzoon van de meubelmaker Johann Heinrich Keller de Oude. (1627-1708). Na een leertijd in Basel en München verbleef hij een jaar in Parijs. Daar moet hij geïnspireerd zijn geraakt door het werk van Boucher. In 1726 vestigde hij zich uiteindelijk in Den Haag, en werd in 1731 lid van de Confrérie Pictura. In 1752 ging hij weer naar Basel, maar keerde na een jaar weer terug naar Den Haag, mogelijk om de opdracht van prinses Anna decoraties te vervaardigen voor de grote galerij van het Stadhouderlijk Kwartier. Evenals Aert Schouman, bleef Keller ongehuwd, en overleed in den Haag in 1765.

Vraag meer informatie aan