Scroll down Ga terug naar het overzicht

Een portret van een man

David Joseph Bles (1821-1899)

Type: Pastel

Schilder: David Joseph Bles (1821 Den Haag 1899)

Gesigneerd: Linksboven: David Bles f. 

Gedateerd: Linksboven: 64. (1864)

Inscriptie: In zwart krijt, verso: Pastel/Studie uit de/”Schoenmakers Winkel”

Afmeting: Ovaal, 17,8 cm x 14,5 cm

Literatuur: ‘Album van photographiën naar schetsen en teekeningen van levende meesters’, Haarlem (circa 1865), plate 2 (as: ‘Studie voor den “roué” in den Schoenmakerswinkel’)

Provenance: The Unicorno Collectie, Sotheby’s Amsterdam, 19 mei 2004, lot 336

 

Als schilder van satirische en humoristische taferelen, die de menselijke zwakheden op de vrolijkste wijze aan de kaak stelden, verkreeg Bles grote populariteit. Hij volgde lessen bij Cornelis Kruseman en in Parijs bij Joseph-Nicolas Robert-Fleury.

De jongeman getooid in achttiende eeuws kostuum komt als centrale figuur voor op het schilderij “De knappe winkeldochter” waarbij zijn aandacht allerminst gericht is op de winkelier die zijn best doet om een geschikt paar schoenen te verkopen, maar op zijn aantrekkelijke dochter, die haar vader in de winkel assisteert.

Bles was ridder in de orde van de eikenkroon. In 1863 verkreeg hij de Leopoldsorde (België) Voorts het ridderschap in de orde van de Nederlandse leeuw, de ridderorde van Frans Josef (1873) en het Légion d’honneur. (1878) In 1855 haalde Bles op de wereldtentoonstelling te Parijs een van de drie grote medailles die voor Nederlandse kunstenaren waren bestemd en in 1863 een gouden medaille. In 1857 werd hij benoemd tot erelid van de Keizerlijke Academie te Sint Petersburg.

Antiquairs hebben een voorkeur voor het werk van David Bles onder andere vanwege de daarop voorkomende antiquiteiten in hun ‘natuurlijke setting.’ Het atelier van de negentiende eeuwse kunstenaar was een werkplaats, maar ook een ontmoetings- en marktplaats. Werkkkamer en atelierpraktijk werden gebruikt om het imago van de kunstenaar vorm te geven en hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het romantische beeld van de kunstenaar.

Evenals Alexander Hugo Bakker Korff, Jan Bosboon en Stortenbeker had Bles een fraaie verzameling antiquiteiten. Deze kwam in 1900 bij Frederik Muller onder de hamer. Wat te denken van een forte-piano beschilderd door Gerard van Nijmegen en gedateerd 1778.

Prijs op aanvraag